Skip to main content

Açık Rıza Metni

Onayınız bulunmadığı takdirde kişisel bilgilerinizi yüklemeyiniz.

Şirket, onayınız olmadığı sürece herhangi bir kişisel bilgilerinizi almayacaktır.

Aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın gerektiği ve/veya size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi için ticari iletişim izninizin gerektiği hallerde, söz konusu izin ya da açık rızanızı; yazılı olarak verebileceğiniz gibi dijital ortamda da verebilirsiniz.

Şöyle ki; aydınlatma metnini uygun bulmuş iseniz, bilgilerinizin doğruluğunu teyit ettikten sonra sizi bilgilendireceğimiz işlemleri (prosedürüne ve tercihinize göre) yaptığınızda ilgili açık rıza/ticari iletişim izni verme işleminiz tamamlanmış olacaktır.

Sizler, bu metni onaylayarak;

18 ve üzeri yaşta olduğunuzu,

18 yaşının altında, ayırt etme gücünü haiz iseniz ve ebeveyninizin veya yasal temsilcinizin rızasını aldığınızı,

US BRAINWORKS AŞ tarafından iletilen “Aydınlatma Metni” ile kişisel verilerin işlenmesine hâkim olan ilkeler, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerin saklanması, silinmesi, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğunuz hakların ayrıntılı ve anlaşılır biçimde anlatıldığını,

Şirket’in ve Veri Sorumlusu’nun Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni ile Kanun kapsamında yapılması gereken aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul etmekte olduğunuzu,

Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanun’a ve işbu Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni’ne uygun bir şekilde ve belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bilmekte, kabul etmekte, onay vermekte olduğunuzu,

Bu metni okuduğunuzu, anladığınızı, haklarınızın ve yükümlülüklerinizin bilincinde olduğunuzu beyan etmektesiniz.

US BRAINWORKS AŞ. ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin (ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, kurum adresi, kurumsal telefon numarası, başvuru nedeni, üyelik tipi)  US BRAINWORKS AŞ hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla US BRAINWORKS AŞ iletişim aracılığı ile ihtiyaç/sorun tanımlaması yapan kullanıcı ile çözüm önerisi getiren kullanıcı arasında eşleşme sağlandığı durumda yurt içi ve yurtdışında bulunan taraflara aktarılmasına açık bir şekilde rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Kanunun uygulanması ile ilgili haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi internet sitemizde yer alan iletişim adresimizdenveya yazılı olarak US BRAINWORKS AŞ’nin “Alsancak Mah. 1483 Sok. No: 39/B Konak,İzmir” adresine elden veya posta yoluyla veya mail adresi olan info(et)brainworks.global adresine iletebilirsiniz.